Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Doporučená literatura

17. 5. 2007

Nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE

v edici OTISKY vyšlo:Michal Dlouhý


TRILOGIE Z PÁTRACÍ SLUŽBY


Trilogie z pátrací služby je soubor publikací, které spojuje jedno společné téma. Jedná se o soubory kriminálních případů, které řešili příslušníci četnictva na území našeho státu v letech 1918 - 1939. Jde se o případy, které se udály ve všech částech státu: v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi a nebyly novodobě literárně zpracovány. V krátkých povídkách jsou rovněž popisovány metody práce četnictva při objasňování trestných činů v rámci takzvané pátrací služby.Případy z pátrací služby


Prvních třicet povídek pojednává o způsobu výkonu četnické pátrací služby a o speciálních metodách a prostředcích používaných četnictvem: kynologie, daktyloskopie, mechanoskopie, dopravní prostředky včetně letadel a vysílání bezpečnostního rozhlasu.Veselé příhody z pátrací služby


Druhých třicet povídek, pro které je společné, že ačkoliv se jedná o různorodé trestné činy, od zločinu vraždy po přestupek krádeže, mají humorný ráz vyplývající z povahy jednotlivých činů a způsobu jejich objasnění, jakož i z charakteru jejich pachatelů.Záhadné příběhy z pátrací služby


Třetích třicet povídek charakterizuje záhada spojená se spácháním či vyšetřováním trestného činu, která se někdy dotýká tajemna, až nadpřirozena. Jsou zde mimo jiné případy podkarpatoruských čarodějnic a potulných cikánek, které věští.Záměrem zpracování Trilogie z pátrací služby bylo zábavnou a lehkou formou literatury faktu přiblížit čtenářům historii československého četnického sboru, která je pro mladou generaci velkou neznámou a napomoci tak společenské rehabilitaci četnictva. V neposlední řadě je třeba připomenout, že více než sto četníků během dvaceti let existence samostatného československého státu položilo svůj život při boji se zločinem.Michal Dlouhý


KUTNOHORSKÁ PÁTRAČKA NA STOPĚ


Historie četnické pátrací stanice v Kutné Hoře je ilustrována padesáti povídkami o kriminálních případech z let 1928 - 1942. Knížka je připomenutím osudů padesátky četníků a čtyř služebních psů, kteří během patnáctileté existence kutnohorské pátračky neúnavně bojovali, jak se zločinci velkého formátu a vrahy, tak s drobnými zloději a podvodníky.Michal Dlouhý


ČETNICKÉ ČTYŘLÍSTKY


Tématicky spojené povídky tvořící pomyslné čtyřlístky pojednávají z pohledu několika generací příslušníků četnictva o služební činnosti sboru, ale i o soukromých záležitostech jednotlivých četníků, a to ve světle pragmatických dobových předpisů. Publikace, která i přes svůj humorný ráz obsahuje řadu reálií a obrazových příloh, náleží do literatury faktu.


Michal Dlouhý

Četnické trampoty


Publikace přinášející doslova celou kopu povídek ze života četníka Karla Macharta, který se vypracoval z řadového četníka na zkoušku až na velitele četnické pátrací stanice. Jednotlivé povídky věnované převážně výkonu pátrací služby jsou psány formou literatury faktu, s využitím citací z dobových předpisů a jsou doplněné řadou obrazových příloh.Michal Dlouhý

Humoresky vážně


Duchovní otec televizních Četnických humoresek popisuje formou literatury faktu kriminální případy spáchané doslova od Aše až po Jasinu a řešené československým četnictvem, které se staly základem námětu úspěšného televizního seriálu. Kniha zároveň obsahuje řadu reálií o četnickém sboru a jím vykonávané pátrací službě, z nichž bylo při zpracování námětu vycházeno a je doplněna řadou dobových obrazových příloh.Nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE

v edici OTISKY připravuje:Michal Dlouhý

Páté přikázání


Další kniha věnovaná četnickému sboru se zabývá výhradně nejtěžšími ze zločinů – vraždami. Novodobě jsou popsány zapomenuté případy vražd, které vyšetřovali jak četníci zařazení na jednotlivých četnických stanicích, tak i specialisté z četnických pátracích stanic. Kniha popisující pátrání po pachatelích vražd, ať se jednalo o muže, ale i o ženy je rovněž psána formou literatury faktu a doplněna obrazovými přílohami.Michal Dlouhý

Ve jménu zákona!


Slov: „ve jménu zákona“ v jazyce v místě obvyklém užíval četník, kdykoliv ve službě proti někomu zakročoval. O pronásledování pachatelů dnes již zapomenutých zločinů, přečinů, ale i přestupků příslušníky československého četnického sboru při výkonu takzvané pátrací služby, jakož i o platných předpisech a používaných metodách práce pojednává stejnojmenná kniha odborníka na historii četnictva.Michal Dlouhý

ZA CÍSAŘE PÁNA


Kniha věnovaná pátrací službě vykonávané na našem území četnickým sborem se tentokrát vrací do raného období existence četnictva, do doby monarchie. Přináší pojednání o zločinech k jejichž objasňování byly mimo jiné používány právě se rodící metody a prostředky, které jsou dnes běžně využívány v kriminalistice. Kniha je psána formou literatury faktu a doplněna obrazovými přílohami.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek