Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Sbor národní bezpečnosti a benderovci

2. 4. 2007

Následující text jsem převzal z Věstníku Sboru národní bezpečnosti, ročník III, listopad 1947, číslo 11.

Vysloveno bylo pochvalné uznání

ministrem vnitra:


Ministr vnitra oceňuje výsledky dosažené v akcích proti členům UPA, vyslovuje všem důstojníkům a gážistům m. sl. tř. SNB-útvaru „Slovensko“ za jejich neohrožené a statečné chování, vytrvalost a rozhodnost v boji i ve službě a za to, že i za mimořádně obtížných a nebezpečných situací svou vysokou mravní a bojovou úrovní i s nasazením vlastního života se zasloužili o zjednání klidu, pořádku a bezpečnosti na území státu a očištění Slovenska od nebezpečných záškodníků,

s v é   p o c h v a l n é   u z n á n í.

Čís. I 1763 dův./1947-Va/3 ze dne 27. října 1947.


Vyslovena byla pochvala ministerstvem

vnitra

těmto členům SNB-útvaru 9600:

a)

i n   m e m o r i a m

štábnímu strážmistru

Miloslavu Novotnému

za chrabrost, kterou projevil dne 19. 8. 1947 v boji s benderovci;

čís. IV 1269 dův./1947-Va/3 ze dne 27. srpna 1947;

štábním strážmistrům

Miloslavu Klicperovi a
Ladislavu Patočkovi

za chrabrost, kterou projevili dne 21. 8. 1947 v boji s benderovci;

čís. IV 1269/1 dův./1947-Va/3 ze dne 28. srpna 1947;

b)

vrchnímu strážmistru

Vojtěchu Válkovi

za důmysl a iniciativu, kterou projevil dne 10. 7. 1947 při akci proti benderovcům;

strážmistrům

Josefu Havlíčkovi
Daliboru Komendovi
,
Bedřichu Matějkovi a
Ferdinandu Plachkému

za statečnost, kterou projevili dne 7. 7. 1947 v boji s benderovci;

strážmistrům

Václavu Haklovi,
Janu Hořejšovi a
Jaroslavu Krystlovi

za statečnost, kterou projevili dne 19. 8. 1947 v boji s benderovci;

čís. IV 1269 dův. 1947-Va/3 ze dne 27. srpna 1947;

strážmistrům

Miroslavu Vaňkovi,
Emilu Nedvídkovi,
Vojtěchu Pytlíčkovi a
Josefu Gotzmannovi

za statečnost, kterou projevili dne 21. 8. 1947 v boji s benderovci;

čís. IV 1269/1 dův./1947-Va/3 ze dne 28. srpna 1947;

strážmistrům

Jaroslavu Braborcovi,
Tomáši Dvořákovi,
Františku Morávkovi a
Františku Vondroušovi

za statečnost, kterou projevili v boji s benderovci;

čís. IV 1527 dův./1947-Va/3 ze dne 17. října 1947;

strážmistrům

Janu Mykynovi a
Antonínu Vozdeckému

za chrabrost, kterou projevili v boji s benderovci;

č.  IV 1458 dův./1947-Va/3 ze dne 23. října 1947;

strážmistru

Jiřímu Čadíkovi

za statečnost, kterou projevil dne 10. 9. 1947 v boji s benderovci;

č. IV 1459 dův./1947-Va/3 ze dne 23. října 1947;...

(Dále následují další pochvaly, které již nesouvisí s akcemi proti benderovcům)


Vysloven byl dík a pochvala velitelem

„Teplice“

všem členům SNB jemu podřízeným, za obzvláštní odolnost, statečnost a svědomité plnění jeho rozkazů při akcích, které skončily úspěšnou likvidací bandy „Burlak“;

čís. IV 1359 dův./1947-Va/3 ze dne 15. října 1947;...

(Dále následují různá ustanovení, přemístění a převedení příslušníků SNB)


Další text jsem převzal z téhož Věstníku SNB, ale z prosince 1947, číslo 12.

Vysloven byl dík a pochvalné uznání

ministrem vnitra:

Ministr vnitra, přihlížeje ke zprávě ministra národní obrany o zlikvidování benderovských tlup na území Československé republiky, vyslovuje na základě usnesení vlády ze dne 13. listopadu 1947 členům sboru národní bezpečnosti, zúčastnivším se vedených akcí, zejména pluku „Slovensko“, za jejich vynikající obětavost, horlivost a vytrvalost, se kterou zmužile a odhodlaně s krajním sebezapřením i za velmi svízelných situací splnili daný úkol

s v ů j  d í k  a  p o c h v a l n é  u z n á n í.

čís.  I 1933 dův./1947-Va/3 ze dne 20.listopadu 1947.


Vysloveno bylo pochvalné uznání

V. stupně

velitelem stihacího útvaru „Teplice“ důstojníkům, gážistům m. sl. tř. a čekatelům SNB jednotky SNB „Slovensko“, zasazené od 13. července do 2. října 1947 na ochranu středního a východního Slovenska proti bandám UPA, za věrný výkon služby, velmi svědomité, důsledné a přesné plnění daných rozkazů.

čís. IV 372/1947-Va/3 ze dne 3. prosince 1947.


Převoz členů SNB zemřelých v souvislosti s bojem proti tlupám (benderovcům); hrazení převozních výloh do místa pohřbu, jakož i výlohy za pohřeb.

Výnos ministerstva vnitra ze dne 18. prosince 1947, čís. V-17.960/1947-Va/3.

Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí povoluje, aby pozůstalým po příslušnících SNB, zemřelých v činné službě při nasazení v boji proti tlupám na celém území československé republiky, byly hrazeny prokázané výlohy za převoz zemřelého z místa úmrtí do místa pohřbu včetně jednoduchého v místě obvyklého pohřbu, i když se tak děje na přání pozůstalých, nejvýše však částkou 10.000 Kčs.


Pohřební výlohy podle výnosu HV-SNB ze dne 7. května 1946, čís. V-8918/46-Va/3 v tomto případě nebudou pozůstalým povolovány.


Výdaje spojené s převozem včetně jednoduchého v místě obvyklého pohřbu se zúčtují na pol. 101 „Sociální a zdravotní péče“, § 2 příslušného rozpočtového pododdělení, tit. 5, kap. 6, rozpočtu na r. 1947; pokud vznikly před 17. listopadem 1947, jako výdaje ústřední.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář