Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Služba s četnickým psem

26. 4. 2007

Služba s četnickým psem
(Výňatek z připravované knihy  dějiny četnictva)


O tom jak vypadala služba četnictva se služebním psem svědčí dobový vstup z úvodu do metodické pomůcky pro četníky a to v podání štábního kapitána Františka Kunce, kterou vydal v roce 1936 pod názvem:  „Pes, jeho přirozenosti a jejich aplikace pro praktický chov a výcvik“

„Nejvýmluvnějším doporučením pro používání služebních psů v četnické službě jest jistě smutná statistika útoků na životy četníků ve službě a povážlivý seznam jmen hrdinů, skosených zákeřnou rukou v době konání služby. Je téměř bezesporno, že k převážné části těchto atentátů by vůbec bylo nedošlo, kdyby postižení bývali na svých službách doprovázeni dobrými služebními psy.  Jest tedy služební pes v prvé řadě spolehlivým obráncem svého vůdce, schopným- jsa nadán výtečným čichem-varovati ho před nebezpečím již na veliké vzdálenosti, ale vedle toho je schopen brániti energicky vůdce, je-li tento napaden bezprostředně, hlavně pak v situacích, kdy na použití zbraně je pozdě a tam, kde mu použití zbraně bylo znemožněno.


Dobrý pes umožňuje četníku ve službě odvážiti se klidně i do situací, které jinak vyžadují přítomnost dvou i více četníků. Zvláště v terénu nepřehledném a za noci dodává pes positivní jistoty o bezpečnosti a je nenahraditelným pomocníkem a ochráncem. Služební pes je nadán přírodou vynikajícími vlastnostmi, může však býti prospěšný i jinak. Schopností stopovati pomáhá snadno odhalovati situace, které by bez jeho pomoci zůstaly často nevyjasněnou záhadou a tím nejen zjednává cestu právu a pomáhá stíhati zlo, ale pracuje v rukou zkušeného vůdce, dopomáhá  tomuto k pozoruhodným služebním úspěchům a osobní popularitě.


Dá se ho dále použíti při pátrání v těžkém terénu (houštiny, osady, domy) t.j v revírování a je nezbytným pomocníkem ve stíhání podloudníků, pytláků, cikánů apod. Jsa neobyčejně rychlý a překonávaje snadno překážky, hodí se výborně k pronásledování prchajících osob. Hlídáním odložených věcí nebo i spoutaných osob umožňuje další nerušenou práci četníka (domovní prohlídky, vyhledávání druhé osoby, osobní prohlídky apod.), který jinak by musel vyčkati příchodu posily a tím ztratil drahocenný čas, resp. Upoután výkonem jedním, musil by nečinně přihlížeti, jak prchá nebo stopy zahlazuje osoba jiná.  Je schopen záchrany tonoucích a práce v místech lidem těžce přístupným. Osvědčil se konečně i jako výtečné pojítko tam, kde není po ruce telefon nebo jiný spojovací prostředek a kde je nutné dorozumění mezi patrolou a stanicí, resp. mezi dvěma patrolami. Krátce, je nejlepším a nejvěrnějším pomocníkem ve službě a jeho vydržování je tak levné, že náklad s ním spojený nepřichází ve srovnáním s výkonem vůbec v úvahu.“

Z historických  pramenů čerpal:
Ing. Jiří Rulc

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář